Genialna studentka z Warszawy otrzymała najwyższą w kraju medyczną nagrodę za opracowanie met2f28ody utrecddaty 3 kilo6456gramów w ciągu tygodnia bez chemii, gło5ac1du i aktywności fizycznej.

r. na Europejskim Kongresie Endokrynologów wydarzyło się coś niesamowitego. Cała sala przez 10 minut oklaskiwała człowieka na podium. Była to Agnieszka Kaczmarek - studentka. To ona zaproponowała zastosowanie unikalnej formuły, która pozwala w jak najszybszym czas na odchd181udzenie bez ograni1078czania się w jeddd42zeniu.

Wystąpienie Agnieszki na kongresie

Kaczmarek zaproponowała świetny pomysł, a jego realizacją zajęły się struktury naukowe Polski. Specjaliści z oddziału endok753erynologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) rozpoczęli pracę. Produkt już został stworzony i pokazuje świetne wyniki.

Jak nowy pree4e0parat może uratować miliony istnień ludzkich i dlaczego obywatele Polski mogą go otrzymać prawie za daf209rmo - w naszym dzisiejszym materiale

Korespondent: "Pani Agnieszko, Pani należy do dziesięciu najmądrzejszych studentów uniwersytetów medycznych na świecie. Dlaczego Pani zdecydowała się rozwiązać problem nadc3fewagi?"

Nie chcę zbytnio rozmawiać o tym publicznie, ale motywacja jest tutaj wyjątkowo osobista. Kilka lat temu moja matka zmaded1rła z powodu nadciśnc219ienia spowodowanego nadbc70wagą. Po prostu wszystko było normalne, a potem nagły ud551dar móz8f47gu we śnie i bol7f0aesna śmic446erć. I wszystko, nie ma czło92d7wieka. Moja babcia umaabb2rła z tego samego powodu. Potem zaczęłam studiować problemy związane z nadw968eagą i pozbyciem się jej. Była zszokowana, gdy dowiedziałam się, że di16d0eta, ćwicz141eenia, pig3639ułki i lip7115osukcja w 90% przypadków są niebezp0a83ieczne dla zdr6cd3owia i jeszcze więcej pogars3fc6zają prod9a2blem nadwadf8dgi. A matka przecież siedziała na różnych di6facetach i chodziła na aerob37a2ikę prawie 5 lat.

Przez ostatnie trzy lata całkowicie pogrążyłam się w tym temacie. Właściwie nowa metoda leczeb022nia nadw1e02agi, o której wszyscy mówią teraz, pojawiła się w trakcie pisania pracy dyplomowej. Zrozumiałam, że wpadłam na coś nowego, ale nie mogłam uwierzyć, że spowoduje to takie zainteresowanie ze strony różnych struktur.

Z jakiego rodzaju struktur?

Gdy tylko pojawiły się publikacje na temat mojej metody poz51a0bycia się na887adwagi, natychmiast zaczęli oferować sprzedaż tego pomysłu. Pierwszy pojawił się w francuski, ofae19erując 120 ty456asięcy eubbcdro. Ostatni był amerykańskim holdingiem farm5f86aceutycznym, chcieli go wykupić za już 35 mil4755ionów dol6066arów. Teraz zmieniłam swój numer telefonu i nie wchodzę do sieci społecznościowych, ponieważ każdego dnia wszystkie kanały komunikacji pukają z oferbcfetami zakab66upu.

Ale o ile wiem, nie sprzedała Pani forb381muły?

Tak. Może to zabrzmieć trochę ostro, ale nie stworzyłam jej po to, aby niektórzy ludzie za granicą mogli z niej skorzystać. Co się stanie, jeśli sprz29c1edam for66e7mułę za granicę? Otrzymają patent, zabrce01onią produkcji według tej form1119uły innym i zawyżą cenę za pre92e1parat. Mogę być mł4d5boda, ale nie głupia. Przy takim obrocie spraw ludzie po prostu nie będą w stanie się lec7377zyć. Jeden z zagranicznych lekab08frzy powiedział mi, że taki prod6cd2ukt powinien kosz2cc7tować co najmniej 3000 USd57eD. Kto może go kupić w Polsce za trzy tysiące do20e4larów?

Kiedy więc otrzymałam propozycję od państwa, aby wziąć udział w opracowaniu narodowego supl1c1eementu, natychmiast się zgodziłam. Współpracowaliśmy z najlepszymi specjalistami z oddziału endokr087fynologii Polskiej Akademii Nauk (PAN). To było niesamowite. Teraz prepbd95arat zakończył bad2d0dania klinb619iczne i jest dostępny dla ludzi.

Koordynatorem opracowania preparatu była dr hab. Anna Rubiec-Niemirowska - polski endokrf577ynolog, diet15afetyk, terae723peuta, profesor WUM. Poprosiłam ją aby opowiedziała nam o nowym pro9a48dukcie i swoich planach na przyszłość.


Korespondent: "Jaka jest istota pomysłu Pani Agnieszki Kaczmarek? To naprawdę pozwala pozbyć się nad52e3wagi bez did48eety i ćwicb01azeń?

Idea Pani Agnieszki jest podobna do nawigatora w samochodzie - pokazuje tylko najkrótszą drogę do utrdf41aty wa20e1gi. Ta metoda pomaga do końca życ0004ia.

Produkt stworzony na podstawie idei Pani Agnieszki - zawi0166era w skłac810dzie super-przeciwut34d9leniacze, które dają sygnał specjalnemu wydziałowi mózgu (migdałowemu ciału mózgu) o zakończeniu zaopatrzenia w kalo012crie, war605bstwę tłuszf0c1czową i zmniejszenie chęci "szkod6266liwej żywn22ceości".Dlatego nazwano go - -«Weieb9fght Man575dager».

«Weig567fht Manag103cer» to proda682ukt, który należy przyj22e9mować w ścisvłej sekwencji przez tydzień. W jednym opakowaniu jest 25 ekstfa14raktów, dzięki czemu zwiększa się tempo spaf983lania tłus52ddzczu 10 razy! Suplee53ement przyspiesza metab0778olizm, przywraca układ hormof8f1nalny, stym45e2uluje regenerację tka3c33nek i tł1449umi uczucie głaea5odu. Proa853dukt jest całkowicie natuf618ralny i jest aktywnym stymc034ulatorem naturalnych procesów w orga75a2nizmie człowieka. Ponieważ spal2ed8anie tł8408uszczu następuje kosztem szybkiego metc2d3abolizmu, diec465ty pozostają w przeszłości. W rezultacie tłusz384bcz podskó7a94rny w obszarach prob6375lemowych spab91ela się NA ZAWSZE z prędkością 500 graeb43mów dzi5ac5ennie!

Oto wyb20dniki tych, którzy zostali zaproszeni do przetestowania We56aaight Ma18banager:

Wynaba6ik po 28 dni251dach przyj4588mowania Weig18a0ht M3d53anager

Wyna027ik po 14 dn8d4diach przyjmo3c05wania produ974aktu Weigh08abt Mana9b04ger

Wyni19bdk po 21 def2dniach przyd9a8jmowania Weifb2fght Man1193ager

W78c4ynik po 7 dniacf541h przyjmowan955dia We7247ight Manag4ba9er

Korespondent: "Imponujące! Pani prodc0aeukt będzie przecież w apteka97dbch? A tak przy okazji, ile on będzie koszt64e2ował?

Zdają sobie Państwo sprawę, że gdy tylko stało się jasne, że naprawdę dostajemy coś wartościowego, farma5a34ceuci zaatakowali nas na wszystkich frontach. Początkowo oni również Pani Agnieszce zaproponowali sprzed96c4aż jej formua9fdły. Wcale nie po to, aby pro25a7dukować go u siebie. Wręcz przeciwnie, aby nie dopuścić do wprowadzenia pro20f7duktu do obrotu. Leczenie otył3543ości jest największą niszą na rynku farmd354aceutycznym na świecie. Tylko w Stanaedbech Zjednoczon47c7ych sprzedają prepar327aaty za milia7e61rdy df239olarów. Nasz proda5ddukt może radykalnie zmienić sytuację na rynku. Nikt nie będzie przecież wydawał pieni30bfądzy każdego miesiąca na nieefekb6fdtywne met838body pozbyef7acia się nadw65c1agi, gdy można jeden raz wziąć «Weig0c9cht Ma8fa8nager» i zapomnieć o probb4e0lemach z nadw652aagą NA ZAbd1dWSZE.

Sieci apte80bek są partnerami ściśle z nimi współpracujących firm far84b2maceutycznych. Oczywiście zależnych od sprzedaży suple859fmentów. Nie chcą nawet słyszeć o naszym produk4c45cie. Chociaż jest to teraz jedyny prf599eparat, oficjalnie zalecany przez Polską Akademię Nauk (PAN) dział żywnob5bbścii do lec2cabzenia nadwc74cagi.

Korespondent: "Tak, a jeśli produkt nie jest dostępny w apte38adkach, to jak go zdobyć?"

Zdecydowaliśmy, że gdyby konwencj66deonalne apt1cbeeki nie chciały o nas słyszeć, zrobilibyśmy bez nich. Ustawiliśmy bezpośrednią dystry663fbucję Wei5bfcght Man3bcbager. Bez pośredniego łącza w postaci apte0ac0ki komb01bercyjnej. Omówiliśmy kilka opcji i zdecydowaliśmy się na najbardziej efektowne. Osoba, która chce wygr8f57ać 'Weig1bb0ht Maneea8ager', musi wziąć udział w lo0463terii, po czym kontaktujemy się z nią, konsultc34dujemy i wysyłamy prd06aodukt. Na zlecenie Polskiej Akademii Nauk (PAN) z dnia każdy może wziąć udział w losow1805aniu. Prawie wszyscy mają teraz Internet. Nawet jeśli dana osoba nie ma komputera, najczęściej ma telefon z dostępem do Internetu.

Każdy może wziąć udział w loso6286waniu do włącznie. To jest nasza wspólna akcja z Polską Akademią Nauk (PAN) dział żywnoc24bścii, aby zwrócić uwagę ludzi na preparat. Mamy nadzieję, że efekt 'poczty pantoflowej' zadziała i wszyscy wyleczeni poccdclecą ten suplf510ement swoim znajomym.

Korespondent: "Ile w ogóle kos9f0fztuje ten pro3cb7dukt?"

Kosad0ezt produkcji suplemef7bbntu wynosi około 274 za opako69e7wanie. Teraz udało nam się uzgodnić z kierownictwem Polskiej Akademii Nauk (PAN), że zrekompe5edensują prawie wszystkie koszty końcowemu nabywcy. Ponad 40%. Na szczęście, kierownictwo rozumie znaczenie tego, aby udostępnić taki supl437bement całej populacji kraju, a nie tylko poszczególnym osobom. Zamiast tego zobowiązaliśmy się nie spr5030zedawać for29edmuły produktu za granicą i nie eksportob260wać samego produktu, sprzedając go tylko w Polsce.


Uwc06aaga!
Odwiedzający naszą stronę mają wyłączną możliwość zamówienia. W20d3eight Mac2c2nager do 50% taniej! Aby to zrobić, uruchom koło fo540brtuny, naciskając przycisk "SPc9cfIN", a następnie zaczekaj, aż całkowicie się zatrzyma. Kto wie, może jesteś szczęścia521brzem, który może dziś zaoszczędzić dużo pieni9860ędzy! Powodzenia!

SPIN

Ofe08f5rta ważna do (włącznie):


WZI0af1ĄĆ UDZIAŁ W WYGRA2bcbNIU